Islamske teme

Kuran

Imam Ibnul-Dževzi, rahimehullah, u svojoj knjizi “Sifetu-safve” navodi priču koju prenosi Sulejm ibn Isa, koji kaže: Ušao sam kod svog učitelja Hamze ibn Habiba...
Bismillah - foto ilustracija

Zakleti nekoga nečim (iksam) ogleda se u tome da neko zakune nekoga da uradi određenu stvar. Ako bi takav prekršio ili ne bi ispunio...
Makdisi