Islamske teme

Samo nekoliko regija u muslimanskom svijetu su doživile toliko ratova kao savremeni Afganistan. Strane intervencije i invazije su bile gotovo konstantna prijetnja ovoj naciji...
Latakija

Intervju sa članom grupe (ketibe) Izudin al-Kasam, koja je ogranak marokanske grupe muhadžira Harakat Šam el-Islam, koja je odigrala značajnu ulogu u trenutnoj ofanzivi...