Islamske teme

islamski brak

Rekao je ibn Kajjim, rahimehullah: „Srodnost duša je jedan od najjačih uzroka ljubavi“. Svaku osobu privlači ono što joj je srodno i ova srodnost je od...
Covjek

Huzejfe ibn Jeman, radijallahu anhu je rekao: „Četri su vrste srca. Prvo je ono neiskvareno. Ovo čisto srce je svjetiljka koja sija. To je...
Makdisi