Islamske teme

Encikplopedija zabrana u islamu

Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Namaz tri kategorije ljudi Allah neće primiti: imamu koga preziru muktedije,...
Dova za Džennet

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ujutro ustane i izgovori ove riječi, ja sam mu garant, odnosno ja ću ga uzeti...
Makdisi