Islamske teme

Foto ilustracija (ne predstavlja sliku Halida ibn Velida)

Ashabi su, bez ikakve sumnje, najbolja generacija najodabranijeg umeta. Abdullah b. Mes'ud, radijAllahu anhu, je rekao: "Allah je pogledao u srca Svojih robova pa...
Kaligrafija - Estagfirullah

Ova priča o istigfaru je iz života Imama Ahmeda ibn Hanbela koji se smatra jednim od najvećih islamskih učenjaka u historiji islama. Imam Ahmed...
Makdisi