Islamske teme

Na propisanost klanjanja Bajram namaza ukazuju dokazi iz Kur'ana, sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, te konsenzus islamskih učenjaka. Dokaz iz Kur'ana: Riječi Uzvišenog :...
Encikplopedija zabrana u islamu

Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Namaz tri kategorije ljudi Allah neće primiti: imamu koga preziru muktedije,...
Makdisi