Islamske teme

Nafaka

A ljudi čija se srca kolebaju usljed duhovne slabosti kažu: Možda će i nas Allah napustiti kao što je učinio i sa sinovima Israilovim,...
Mekka

Prenosi se da je neki čovjek, sav uplašen i usplahiren, došao Sulejmanu, alejhisselam, tražeći od njega da naredi vjetru da ga prenese u Indiju...
Makdisi